Przywitanie nowego Duszpasterza Rzemiosła

Dnia 2 grudnia br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie zebrała się Krajowa Rada Duszpasterska Rzemiosła. Jak zawsze żelaznym punktem spotkania były przygotowania do następnej – XXVIII Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę (28 czerwca 2009 r.). Jej organizacji podjęła się tym razem Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie. Prezes Zarządu Izby Adam Sasiela przedstawił wstępny program pielgrzymki oraz projekt plakatu informacyjnego. Hasło pielgrzymki – co stało się już tradycją – połączy imię Jasnogórskiej Pani z hasłem obowiązującego roku liturgicznego. Będzie ono zatem brzmiało „Z Maryją otoczmy troską życie”.

Wyjątkowym wydarzeniem tego spotkania było przekazanie obowiązków przez dotychczasowego Krajowego Duszpasterza Rzemiosła ks. Wiesława Kwietnia nowemu opiekunowi rzemieślników ks. Krzysztofowi Rusieckiemu. Ks. Rusiecki – znany wcześniej środowisku jako diecezjalny sandomierski duszpasterz rzemieślników – został już wprawdzie oficjalnie przedstawiony rzemiosłu podczas ostatniej Pielgrzymki na Jasną Górę 29 czerwca br., ale spotkanie Rady było dogodniejszą okazją do bliższego poznania go i do rozmowy.

Uroczyste podziękowanie przygotowano odchodzącemu Duszpasterzowi Rzemiosła ks. Wiesławowi Kwietniowi. W dowód uznania zasług podczas jego 10-letniej posługi na rzecz rzemiosła wręczony został mu Złoty Medal im. Kilińskiego.

Ostatnią poruszoną na spotkaniu sprawą była zbiórka na odnowienie krat jasnogórskich. Zaapelowano o wywiązanie się izb z uchwały ostatniego Kongresu ZRP, zobowiązującej izby do wpłat w wysokości uzależnionej od ilości cechów zrzeszonych w izbie. Jeśli udałoby się zebrać wyznaczoną w uchwale kwotę, realne stałoby zakończenie tej renowacji.