Angora: Mikrofon Angory – Mistrz i uczeń

„Edukacja zawodowa młodzieży i dorosłych powinna być traktowana jako jeden z priorytetów dla rozwoju społeczno-gospodarczego” – podaje Angora.

„Aby budować swoja konkurencyjność, nasz kraj, obok wykształconych menedżerów, potrzebuje również wysoko wykwalifikowanych rzemieślników” – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński na konferencji „Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji; Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat”.

Ponadto w swoim wystąpieniu przypomniał, że resort gospodarki jest w trakcie przygotowywania rozwiązań prawnych, które wesprą przedsiębiorców chętnych do współpracy ze szkołami.
Więcej:
Angora
Mikrofon Angory
1.12.2013