Aktualizacja programu MISTRZ

Informujemy użytkowników programu MISTRZ, że drogą mailową została przesłana aktualizacja wraz z instrukcją instalacyjną.

Użytkowników tego Programu, którzy nie otrzymali maila z aktualizacją – prosimy o kontakt:
Iwona PORCZAK
e-mail: porczak@zrp.pl
tel. 50-44-276
lub
Anna DOWGIRD
e-mail: dowgird@zrp.pl
tel. 50-44-314


Jeśli aktualizacja dotrze prowidłowo – porosimy o potwierdzenie.