Akrylamid w żywności – działania Komisji Europejskiej

Akrylamid jest substancją, która powstaje podczas poddawania produktów zawierających skrobię obróbce termicznej w temperaturze powyżej 120 stopni Celsjusza, np. podczas smażenia, pieczenia, opiekania czy prażenia. Podejrzewa się, że akrylamid jest substancją rakotwórczą, jednak nadal nie jest pewne, jaki związek występuje pomiędzy jego zawartością w żywności oraz wzrostem ryzyka zachorowania na raka.

Z uwagi na wagę problemu zachorowalności na nowotwory, Komisja Europejska oraz państwa członkowskie dyskutują nad ustanowieniem maksymalnych poziomów zawartości akrylamidu w niektórych produktach żywnościowych. Jako rozwiązanie tymczasowe, Komisja rozważa wprowadzenie wytycznych lub tzw. investigation levels (dosł. poziomów dla badań, dochodzeń), które byłyby podstawą do uruchamiania badania/dochodzenia przez stosowne organy, w przypadku wykrycia w produktach żywnościowych (w ramach prowadzonego monitoringu) wyjątkowo wysokiego poziomu akrylamidu. Kwestia właściwych investigation levels jest nadal przedmiotem dyskusji, ale zakłada się, że zostaną wprowadzone do końca 2010 roku.

Konfederacja ds. Przemysłu Żywności i Napojów Unii Europejskiej (CIAA) we współpracy z władzami krajowymi i Komisją Europejską opracowała „Przewodnik”, który ma wspierać producentów żywności w zmniejszaniu zawartości akrylamidu w ich produktach. „Przewodnik” zawiera przykłady technik, które zostały przetestowane i z powodzeniem znajdują zastosowanie w praktyce. Dodatkowo opracowano kilka mini-folderów dla MŚP z branży spożywczej w 22 językach narodowych, które zawierają kwintesencję „Przewodnika”.

Mini-foldery wraz z „Przewodnikiem”: LINK