Akademia Mistrza Szkolącego

W Pałacu Chodkiewiczów (siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego) w Warszawie odbyła się uroczysta Akademia Mistrza Szkolącego, przygotowana z okazji Święta Edukacji Narodowej.

Akademia miała wyraz symboliczny, a jej celem była wyeksponowanie roli mistrzów szkolących, którzy poza prowadzeniem działalności gospodarczej angażują się w nauczenie zawodu młodych adeptów rzemiosła. Uroczysty charakter spotkania miał podkreślić tę istotną, z punktu widzenia interesów społecznych funkcję oraz promować rolę rzemiosła i jego organizacji w procesie edukacji zawodowej. Dobre przygotowanie zawodowe młodzieży, to także wspaniały przykład propagowania edukacji zawodowej, która jest niezwykle ważna zarówno w życiu społecznym jak i gospodarczym naszego kraju.

Gości powitała dyrektor zespołu oświaty zawodowej i problematyki społecznej ZRP Jolanta Kosakowska. Następnie głos zabrał prezes Związku Jerzy Bartnik, który określił doniosłą rolę, jaką odgrywają mistrzowie szkolący uczniów w rzemiośle. – Mistrzowie nie tylko uczą zawodu, kształtują również charakter młodego człowieka, są wychowawcami. Ciąży na nich odpowiedzialność za edukację młodzieży, ale również za przyszłość gospodarczą naszego kraju – powiedział prezes.

Tadeusz Sławecki sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej przyznał, że nasi rzemieślnicy wywiązują się z tego zadania wspaniale. – Polskie rzemiosło, właśnie dzięki systemowi kształcenia jest znane i poważane na całym świecie. Dziękuję Państwu za ten wysiłek i gratuluję sukcesów – powiedział Tadeusz Sławecki.

Zbigniew Włodkowski zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży zwrócił uwagę na fakt, że edukacja w rzemiośle ma również swoje doniosłe znaczenie historyczne. To właśnie od niej wywodzi się koncepcja nauczania, edukowania następnych pokoleń w zawodzie. Inne placówki, takie jak szkoła zawodowa, choć bardzo ważne nie zastąpią edukacji praktycznej w zakładzie pracy.

W uroczystości udział wzięli również m.in: Mirosław Marczewski dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Sytsemu Edukacji i Iwona Hickiewicz Główny Inspektor Pracy.

Jednym z ważnych punktów programu było wręczenie szkolącym rzemieślnikom Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz osobom zasłużonym dla rzemiosła Złotych i Srebrnych Medali im Jana Kilińskiego. Akademia zakończyła się koncertem Królewskiej Orkiestry Symfonicznej Przy Pałacu w Wilanowie oraz degustacją wyrobów rzemieślników cukierników. Imprezę uświetnili również żołnierze pułk IV piechoty Xięstwa Warszawskiego.

 

Dzień Mistrza Szkolącego może dać początek dobrej tradycji pokazywania ludzi, którym nie wystarcza prowadzenie firmy, którzy chcą swoje doświadczenie i wiedzę przekazywać młodym pokoleniom.

Lista odznaczonych mistrzów szkolących LINK
Lista oznaczonych Medalami im Jana Kilińskiego:
LINK

List Ministra Pracy i Polityki Społecznej: LINK
List Głównego Inspektora Pracy:
LINK
List Posłanki Krystyny Łybackiej:
LINK