Ułatwienia korzystania z instrumentów finansowych UE podczas epidemii wirusa COVID 19

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, we współpracy z Ministrem Rozwoju, podjął starania dla wprowadzenie przez EBI i EFI zmian ułatwiających przedsiębiorcom korzystanie z instrumentów finansowych UE podczas epidemii wirusa COVID 19. Informacje będą na będą na bieżąco publikowane na portalu KPK.

Epidemia COVID-19 oraz wywołane nią zakłócenia gospodarcze odbijają się na kondycji finansowej wielu firm. W licznych przypadkach oznacza to pogorszenie dostępu do finansowania zewnętrznego, spadek popytu na produkty bądź usługi, spadek wskaźników zyskowności i pogorszenie ratingu kredytowego. Z drugiej strony, przedsiębiorcy masowo zgłaszają zwiększony popyt na finansowanie o charakterze obrotowym, pozwalające przetrwać okres kryzysu w oczekiwaniu na przywrócenie funkcjonowania rynków.

Rozwiązaniem obu problemów, tj. gorszego dostępu oraz zwiększonego zapotrzebowania na kredyt, mogą być instrumenty i programy gwarancyjne. Dzięki gwarancjom portfelowym, zabezpieczającym finansowanie inwestycyjne i obrotowe, banki komercyjne i spółdzielcze są
w stanie udzielić kredytu również przedsiębiorcom o gorszym ratingu kredytowym, nieposiadającym wystarczających zabezpieczeń, bądź też z innych względów notującym problemy z dostępem do oferty rynkowej.

Na polskim rynku funkcjonuje szereg gwarancji i zabezpieczeń, wśród których na szczególną uwagę zasługują instrumenty finansowe programów ramowych UE. W ramach programu COSME dostępne są preferencyjne kredyty inwestycyjne i obrotowe, pożyczki i leasing do wysokości 13 mln zł, zabezpieczone (w zależności od oferty konkretnego pośrednika) 50% lub 80% gwarancją, bezpłatną bądź wiążącą się z niską prowizją. Przedsiębiorcy angażujący się w projekty badawcze bądź wykorzystujący innowacyjne rozwiązania mogą skorzystać z finansowania zabezpieczonego gwarancją InnovFin. Z kolei mikroprzedsiębiorcy, działający krócej niż 3 lata, mają do dyspozycji kredyty zabezpieczone 80% bezpłatną gwarancją w ramach programu EaSI. Na szczególne wyróżnienie zasługują preferencyjne kredyty inwestycyjne i obrotowe w ramach programu Kreatywna Europa, przeznaczone dla sektorów kultury i kreatywnych, w tym dla branż szczególnie dotkniętych skutkami epidemii (np. organizatorów wydarzeń, księgarni, kin, muzeów, itp.).

Szczegółowe informacje dotyczące oferty preferencyjnego finansowania są dostępne na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/