330 mln dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach konkursu „Bony na innowacje dla MŚP”

W ramach konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), zostało podpisanych 1235 umów o łącznej wartości niemal 330 mln złotych. Jest to wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 na zakup usług badawczo-rozwojowych przy opracowaniu nowych produktów i technologii oraz wdrożenie wypracowanych rozwiązań. 

W ramach zakończonych naborów do poddziałania  „Bony na innowacje dla MŚP”, którego organizatorem była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w I etapie firmy mogły uzyskać fundusze na sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych (B+R) od jednostek naukowych, polegających na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. II etap konkursu dotyczył sfinansowania wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną, opracowaną przez jednostkę naukową w I etapie konkursu. Dotację z tego etapu można było przeznaczyć m. in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej oraz zakup patentów, licencji, know-how, innych praw własności intelektualnej. Przedsiębiorcy mogli składać swoje wnioski do 30 grudnia 2020 roku.

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda powiedział, że „przyszłość naszego kraju i dobrobyt obywateli w dużym stopniu zależy od pracowitości, innowacyjności i kreatywności polskich firm, w szczególności tych z sektora MŚP. To one od lat są jednym z głównych motorów postępu technologicznego i napędzają polską gospodarkę. Cieszę się, że, przyznając konsekwentnie już od blisko 7 lat bony na innowacje, wzmacniamy współpracę świata nauki i biznesu i przyczyniamy się do dalszego rozwoju przedsiębiorstw”.