3. edycja Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Forum Odpowiedzialnego Biznesu prowadzi nabór kandydatek i kandydatów do Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli biznesu i środowiska poza biznesowego, którzy działają na rzecz upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Tegoroczna edycja Nagrody została objęta patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Udział w konkursie jest bezpłatny i otwarty dla pracowników każdego szczebla zarówno reprezentujących biznes, jak i organizacje poza biznesowe (NGO, uczelnie, instytucje publiczne, administrację). Nagroda przyznawana jest co dwa lata osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne.

Trzecia edycja Nagrody zostanie przyznana za działania zrealizowane w latach 2017 – 2018. A oto kategorie:

Nabór kandydatów trwa do 1 czerwca 2019 roku. 

Formularz zgłoszeniowy: www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda

Więcej informacji: www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda