2. edycja badania Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy „Życie, praca i COVID-19”

W ciągu zaledwie kilku tygodni pandemia COVID-19 wywołana przez nowy koronawirus radykalnie zmieniła życie ludzi na całym świecie. Oprócz niszczycielskich konsekwencji zdrowotnych dla osób bezpośrednio dotkniętych wirusem pandemia COVID-19 miała także znaczący wpływ na sposób życia i pracy ludzi, wpływając głęboko na ich fizyczne i psychiczne samopoczucie. Aby uchwycić bezpośrednie gospodarcze i społeczne skutki kryzysu, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) przeprowadziła w kwietniu na dużą skalę badanie internetowe w całej Unii Europejskiej i poza nią.

Celem ankiety Życie, praca i COVID-19 było zbadanie wpływu konsekwencji epidemii na samopoczucie, pracę i telepracę oraz na sytuację finansową osób mieszkających w Europie. Ankieta zawierała szereg pytań skierowanych  do osób w różnych grupach wiekowych i różnych sytuacjach życiowych. Większość pytań opierała się na Europejskim badaniu jakości życia Eurofound (EQLS) i Europejskim badaniu warunków pracy (EWCS), inne oparte zostały na innych źródłach, jak statystyki UE dotyczące dochodów i warunków życia (UE- SILC).

Teraz Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy uruchomiła drugą edycję badania, które będzie próbowało uchwycić zmiany w czasie. Europa wkracza w nową fazę – powoli znoszone są ograniczenia w pracy, podróżowaniu i życiu codziennym. Ankieta oparta jest głównie na tym samym zestawie pytań, jednak zawiera również dodatkowe pytania dotyczące osób samozatrudnionych.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut i jest anonimowe.

Ankieta jest dostępna w języku polskim.

2. edycja ankiety Życie, praca i COVID-19 znajduje się TUTAJ

Wnioski z 1.edycji ankiety Życie, praca i COVID-19 znajdują się TUTAJ