17 października 2008 – Gazeta Prawna: Firmę zarejestrujesz SMS-em „Tylko do 31 marca 2009 r. przed

„Tylko do 31 marca 2009 r. przedsiębiorcy mają rejestrować rozpoczęcie działalności w ewidencji działalności w gminach. Od 1 kwietnia 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. będzie możliwa rejestracja w formie papierowej lub elektronicznej. Po 1 lipca 2011 r. przedsiębiorca zarejestruje się tylko w formie elektronicznej w ogólnopolskiej ewidencji w CEIDG.Od 1 kwietnia 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. będzie możliwa rejestracja w formie papierowej lub elektronicznej”.

„Uporządkowanie sposobu kontrolowania firm przez organy administracji publicznej oraz wprowadzenie jednego okienka, a w przyszłości instytucji tzw. zero okienka – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którym zajmie się dzisiaj rząd. Informacje o przedsiębiorcach mają być zbierane oraz udostępniane w ramach Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)”.

„Projekt przygotowało Ministerstwo Gospodarki w ramach drugiego etapu wprowadzania zmian do ustawy. Zaproponowało w nim, aby przedsiębiorcy sprawy związane z zarejestrowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej załatwiał jeden urzędnik. Takie procedury obowiązywałyby tylko w okresie przejściowym, kiedy przedsiębiorcy nadal będą ewidencjonowani w gminach”.

Więcej: Gazeta Prawna

Gazeta Prawna
Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz
17.10.2008