Związek Rzemiosła Polskiego zatwierdził  cztery regulaminy konkursów zawodowych o zasięgu ogólnopolskim

Związek Rzemiosła Polskiego zatwierdził  cztery regulaminy konkursów zawodowych o zasięgu ogólnopolskim. Na podstawie § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89 i 1607 ze zm.) i w związku z zatwierdzeniem  przez Związek Rzemiosła Polskiego Regulaminów – laureaci pierwszych sześciu miejsc tych konkursów, którzy w 2024 r. złożą w izbie rzemieślniczej wniosek o egzamin  mogą uzyskać zwolnienie ze zdawania jednego z etapów albo tematów lub zadań egzaminacyjnych na egzaminie czeladniczym.

Regulaminy zgłoszone przez

Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu ( 4 Regulaminy w załączniku):

  1.  Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego
    1.  Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki
    1.  Ogólnopolski Turniej Kucharski
    1.  Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsnego

Poniżej linki do 4 regulaminów:

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:8e91fd3b-9d98-4f9e-bdcb-01f84c61d5da
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:dc07c784-47ea-4ce2-987b-ccbb1b994dda
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:d4831cb2-a9a9-440f-99da-da3a7bec054f
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:4a6c58ab-59e8-49d2-bf3a-57f504d2ddcc