Związek Rzemiosła Polskiego członkiem Coiffure EU

Od 26 marca Związek Rzemiosła Polskiego jest członkiem europejskiej organizacji Coiffure EU. Współpraca rozpoczęła się w roku 2011 w ramach projektu „Branże w dialogu”.

W ramach właściwej ogólnopolskiej komisji fryzjersko-kosmetycznej ZRP podjęto już wcześniej strategiczne decyzje dotyczące reorientacji działań – z kierunku udziału w międzynarodowych mistrzostwach we fryzjerstwie – na rzecz współtworzenia systemowych rozwiązań europejskich wychodzących naprzeciw interesom branży i środowiska. Jednym z instrumentów reorientacji był udział ekspertów w projekcie realizowanym ze środków EFS: „Branże w dialogu”. W 2013 roku ZRP uzyskał tytuł aktywnego członka.

Współpraca rozpoczęła się w roku 2011 w ramach projektu „Branże w dialogu”. ZRP wypracowało stanowisko w sprawie propozycji europejskich partnerów społecznych dotyczącej rozwiązań służących zapobieganiu zagrożeniom dla zdrowia w branży fryzjerskiej. Stanowisko, pomimo faktu, iż ZRP nie był w 2012 roku członkiem Coiffure EU zostało pozytywnie przyjęte w tej organizacji, jako wsparcie merytoryczne. Zwracano w nim uwagę m.in. na stosowanie w zakładach fryzjerskich indywidualnych środków zapobiegawczych względem substancji, które pod wpływem kontaktu z wodą powodują podrażnienia skóry, na kwestie noszenia biżuterii w trakcie wykonywania strzyżenia oraz na problematykę pozostawania niklu (np.; z nożyczek) na skórze po długotrwałym kontakcie.

Już wcześniej przedstawiciele ZRP uczestniczyli w charakterze obserwatorów w posiedzeniach Rady Zarządzającej Coiffure EU, z możliwością zaprezentowania poglądów, m.in. w takich kwestiach, jak: przywołane powyżej stanowisko Coiffure Eu, kwestia Europejskich Certyfikatów Fryzjerskich (mają odpowiadać poziomowi 4 Europejskich Ram Kwalifikacji) i inne.

Coiffure EU zrzesza członków (organizacje reprezentatywne) z 17 krajów europejskich i jest sukcesorem Confédération Européenne des Organisations Patronales de la Coiffure (CIC-Europe)/Coiffure EU, stworzonej w dniu 11 Maja 1998. Celem tej organizacji jest promowanie interesów organizacji członkowskich – pracodawców i ich konfederacji. Coiffure EU stanowi forum dyskusji w tematach ważnych dla sektora usług osobistych, w tym fryzjerstwa. Organizacja ta reprezentuje interesy sektora na poziomie UE.