Związek Rzemiosła Polskiego – Ambasadorem Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych

Kapituła Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczy Konsul Wielkiej Brytanii Małgorzata Brzezińska przyznała Związkowi Rzemiosła Polskiego tytuł „Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”.

Celem konkursu jest prezentowanie wybitnych naukowców i pedagogów, autorów innowacji programowych, metodycznych, organizacyjnych. ZRP dołączył do grona szacownych posiadaczy tytułu, wśród których znajdują się m.in.: profesor Marek Belka, prezes NBP, profesor Michał Kleiber, prezes PAN, dr Jacek Saryusz-Wolski.
Zdaniem wielu pedagogów i nauczycieli Łódzkie Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji jest unikatowym przedsięwzięciem w Polsce, które umożliwia zaprezentowanie twórców wartościowych modeli edukacji oraz ukazanie wartości edukacji, które często są uśpione.

Gala XXVII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Szkolnych Systemach Edukacji, w roku szkolnym 2012/2013 odbędzie się 17 czerwca w Muzeum Miasta Łodzi. Program przewiduje prezentacje innowacji pedagogicznych wdrożonych do praktyki edukacyjnej, nadanie tytułów „Mistrz Pedagogii”, „Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”, „Kreator Innowacji”, „Nauczyciel Nowator”. Przyznanie certyfikatów „Talent Uczniowski” uhonorowanie osób i firm o szczególnych osiągnięciach innowacyjnych statuetką „Skrzydła Wyobraźni”.