Związek Rzemiosła Polskiego – Ambasadorem innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych

W poniedziałek 17 czerwca w Muzeum Miasta Łodzi obyła się Gala XXVII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Szkolnych Systemach Edukacji, w roku szkolnym 2012/2013. Na Gali Kapituła Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczy Konsul Wielkiej Brytanii Małgorzata Brzezińska przyznała Związkowi Rzemiosła Polskiego tytuł „Ambasadora innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych”.

Celem konkursu jest prezentowanie wybitnych naukowców i pedagogów, autorów innowacji programowych, metodycznych, organizacyjnych. ZRP dołączył do grona posiadaczy tytułu, wśród których znajdują się m.in.: profesor Marek Belka, prezes NBP, profesor Michał Kleiber, prezes PAN, dr Jacek Saryusz-Wolski. Zdaniem wielu pedagogów i nauczycieli Łódzkie Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji jest unikatowym przedsięwzięciem w Polsce, które umożliwia zaprezentowanie twórców wartościowych modeli edukacji oraz ukazanie wartości edukacji, które często są uśpione.

Zaprezentowano innowacje pedagogiczne wdrożone do praktyki edukacyjnej oraz przyznano tytuły: „Mistrz pedagogii”, „Ambasador innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych”, „Kreator innowacji”, „Kreator kształtowania kompetencji społecznych” „Lider w edukacji”, „Nauczyciel nowator”, „Innowacyjny pracodawca” oraz „Partner przyjazny edukacji”. Ostatni z wymienionych tytułów został nadany Dyrektorowi Izby Rzemieślniczej w Łodzi Adamowi Paprockiemu w uznaniu dla jego współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w obszarze monitorowania rynku pracy dla potrzeb edukacji w województwie łódzkim oraz z łódzkimi szkołami zawodowymi kształcącymi przyszłych rzemieślników. W imieniu Izby Rzemieslniczej w Łodzi statuetkę „Skrzydła wyobraźni” za szczególne osiągnięcia w szałalności innowacyjnej dla edukacji odebrał Wiceprezes Izby Piotr Karkowski.


W imieniu Związku Rzemiosła Polskiego certyfikat nadania tytułu „Ambasadora innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych” odebrała Jolanta Kosakowska, dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej.

Certyfikat: LINK