ZUS IWA składamy do końca stycznia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że 31 stycznia 2018 r. upływa termin składania Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA za rok 2017. Informację zobowiązani są przekazywać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Więcej: LINK