ZRP poszukuje wykonawcy materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Branże w dialogu”

W związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu pt. „Branże w dialogu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy firmy, która podejmie się przygotowania materiałów do realizacji zadań związanych z promocją projektu, w tym:

1. Opracowanie identyfikacji graficznej (logo projektu, formatka papieru firmowego, prezentacji Power Point oraz wiadomości e-mail, stopka e-mail);
2. Tablice informacyjne do oznaczenia budynku i biura projektu w formacie A4 (białe, nadruk kolorowy, materiał – plastik lub szkło akrylowe) – 5 sztuk;
3. Projekt, skład oraz wydruk ulotek informacyjnych w formacie A4 (druk dwustronny w kolorze) papier kreda, matowy 250 g/m2 – 1500 sztuk;
4. Projekt, skład, wydruk plakatów format B2 –  100 sztuk, papier kreda mat 170g/m2, full kolor, jednostronnie ;
5. Roll-up – opracowanie i wykonanie – dwustronny, kolorowy -1 sztuka;
6. Potykacze (wysokie, min. 150cm) – 2 sztuki;
7. Przygotowanie strony internetowej projektu (w załączeniu specyfikacja).

Przypominamy, że wszystkie elementy powyższego zamówienia muszą być zgodne z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (MRR, Departament Zarządzania EFS, Warszawa , 04.02.2009).

Kalkulacja powinna zawierać cenę każdej wymienionej pozycji (cena z VAT), wraz z przygotowaniem harmonogramu prac.

Odpowiedź należy przesłać najpóźniej do 15 września 2011 roku do godziny 16.00 na adres biedermann@zrp.pl

W przypadku pytań osoba do kontaktu: Sławomir Biedermann, biedermann@zrp.pl, tel. 22-50-44-235 

Specyfikacja strony internetowej projektu w załączniku.