ZRP o waloryzacji rent i emerytur

Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do marcina Zielenieckiego wiceministra pracy i do Piotra Dudy, przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego odniósł się do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawiony projekt proponuje przyjęcie w marcu 2017 waloryzacji wskaźnikiem z gwarancją minimalnej kwoty podwyżki na poziomie 10 zł oraz podwyższenie świadczeń najniższych do 1000 zł, co według projektodawców stanowić będzie efektywne wsparcie dla najuboższych grup emerytów i rencistów z.zachowaniem wartości realnej wszystkich emerytur i rent. Z założeń wynika, że wskaźnik waloryzacji w 2017 r. będzie bardzo niski i aukształtuje się na poziomie ok.100,73%, dlatego też rząd zaproponował dodatkowe wsparcie dla emerytów i rencistów pobierających najniższe świadczenia.
 
ZRP  nie wnosi uwag do przedstawionego projektu ustawy, jednakże uważa, że powinien on być rozważony również w porównaniu z innymi projektami ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalno-rentowego w tym tzw. ustawy dot. obniżenia wieku emerytalnego.
Więcej: