„Odpowiedzialny rozwój – odpowiedzialny biznes”. Konferencja w Warszawie

W siedzibie Ministerstwa Rozwoju trwa Międzynarodowa Konferencja „Odpowiedzialny rozwój – odpowiedzialny biznes. 40 lat Wytycznych OECD. 20 lat Polski w OECD.”

Spotkanie dotyczy odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w Polsce w kontekście zadań wynikających z Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz zaleceń zawartych w Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, których 40-lecie obchodzimy w 2016 roku. W tym roku mija również 20 lat od przystąpienia Polski do OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest polską odpowiedzią na współczesne wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe wpływające na odpowiedzialne prowadzenie biznesu i jakość życia. Zakłada on pięć filarów rozwoju polskiej gospodarki: reindustrializację, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansję zagraniczną oraz rozwój społeczny i terytorialny.