ZRP o nowelizacji budżetu

Związek Rzemiosła Polskiego przygotował opinię na temat ostatniej nowelizacji budżetu na rok 2014, która została podyktowana zmianami w uwarunkowaniach prognoz makroekonomicznych w roku 2013.

Zdaniem ekspertów ZRP Prognozowany wzrost PKB w 2014 r. na poziomie 2,5 proc. będzie dość trudny do osiągnięcia. Dzisiaj nie ma przesłanek do tego, by można powiedzieć, że polska gospodarka jest wystarczająco silna na taki wzrost. Polscy pracodawcy, reprezentujący interesy sektora MSP prognozują, że PKB ma szansę osiągnąć najwyżej 2 proc. wzrost.

Zakładana przez rząd inflacja na poziomie 2,4 proc. jest również zbyt wysoka – wprowadzenie takich założeń działa na korzyść wizerunku budżetu, ale nie ma pokrycia z rzeczywistością. Po raz kolejny ZRP podkreśla również, że obawy budzi prognozowane spożycie w wysokości 1,6 proc. Widać wyraźnie, że gospodarstwa domowe wstrzymują się z wydatkami konsumpcyjnymi. Założenie dotyczące spożycia jest zbyt optymistyczne, tym bardziej że rząd zakłada osiągnięcie wzrostu spożycia przy spadku zatrudnienia.

Ogólnie można ocenić projekt budżetu na 2014 rok jako zbyt chaotycznych, a w wielu punktach nierealny. Organizacje pracodawców, jak i ich członkowie, nie odczuwają obecnie poprawy na rynku ekonomicznym, czy na rynku pracy, której możemy oczekiwać dopiero w 2015 roku.

Opinia ZRP w załączniku