Zostań Ambasadorem Młodego Pokolenia – II Edycja konkursu

Informujemy, że Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem organizuje konkurs „Ambasador Młodego Pokolenia RP – II Edycja”. Konkurs skierowany jest do młodych osób zaangażowanych w działalność społeczną i obywatelską a także do organizacji, które tę działalność wspierają.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie działalności młodych osób i podejmowanych przez nich inicjatyw oraz zwiększenie zaangażowania młodego pokolenia Polaków w działalność społeczną i obywatelską a także zachęcanie szkół, organizacji pozarządowych, samorządów, młodzieżowych rad, środowisk naukowych i firm do działania na rzecz młodzieży.

Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach:

  1. Lider Młodego Pokolenia – wzór godny naśladowania;
  2. Najaktywniejsza Młodzieżowa Rada Gminy/Młodzieżowa Rada Powiatu/Młodzieżowy Sejmik Województwa;
  3. Najbardziej przyjazny młodzieży samorząd lokalny w Polsce – gmina/powiat/województwo;
  4. Mecenas młodego pokolenia – osoba, która swoimi działaniami przyczynia się do wspierania postulatów ludzi młodych, działa aktywnie na rzecz młodzieżowego sektora – osoba fizyczna;
  5. Organizacja pozarządowa wspierająca działania młodych ludzi;
  6. Najprzyjaźniejsza firma wspierająca swoimi działaniami ludzi młodych;
  7. Najciekawsze wydarzenie wspierające rozwój polityki młodzieżowej w Polsce;
  8. Najaktywniejsza i działająca na rzecz młodego pokolenia szkoła/uczelnia/środowisko naukowe.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem danej kandydatury należy przesłać do 1 września 2023 roku na adres: sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl.

Więcej informacji na temat konkursu „Ambasador Młodego Pokolenia RP” w Regulaminie.

Źródło: Dla Młodych – gov.pl