Został tydzień na zgłoszenie firmy do konkursu

Jeszcze tylko do 20 stycznia Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego przyjmuje zgłoszenia do tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska”.
 
Dotychczas tym prestiżowym znakiem jakości wyróżniono ponad 500 Laureatów z różnych sektorów gospodarki. Dzięki pracy niezależnych Ekspertów, którzy rokrocznie weryfikują zgłoszenia w konkursie, klienci mają pewność, że kupując produkty i usługi oznaczone Godłem „Teraz Polska”, nabywają przede wszystkim najwyższą polską jakość.
 
Zastosowanie jakości jako uniwersalnego kryterium oceny, powoduje, że szansę na sukces w Konkursie „Teraz Polska” mają reprezentanci wszystkich branż. Nagrody przyznawane są w kategoriach firmy: małe, średnie oraz duże. Przedstawiciele nagrodzonych firm podkreślają, że Godło, to przede wszystkim narzędzie wspomagające budowanie marki, wzmocnienie prestiżu firmy, a także instrument zwiększający wiarygodność w oczach kontrahentów.
 
Do najważniejszych korzyści marketingowych Laureata Konkursu „Teraz Polska” należą:
•         prawo do umieszczania na swoich produktach i usługach Godła „Teraz Polska”,
•         pakiet promocyjny oferowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, w skład którego wchodzą m.in.: zniżki na reklamę w mediach, możliwość udziału w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych współorganizowanych przez Fundację,
•         udział w Gali „Teraz Polska” w czerwcu 2014 roku, w Teatrze Wielkim w Warszawie,
•         członkostwo w klubie „Teraz Polska”, zrzeszającym dotychczasowych Laureatów Konkursu.
 
Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz regulamin konkursu: LINK
Ankieta rejestracyjna: LINK