Zmiana terminu dostosowania JPK_VAT z deklaracją do KSeF

Informujemy, że Ministerstwo Finansów zmieniło terminy dostowania JPK_VAT z deklaracją do KSeF. W wydanym rozporządzeniu Minister Finansów odroczył w czasie terminy odnoszące się do dostosowania JPK_VAT z deklaracją do obligatoryjnego KSeF. Nowelizacja obejmuje:

  • nowy przedział czasowy, w którym podatnicy w ewidencji sprzedaży nie będą musieli wykazywać numeru KSeF faktury (1 lutego 2026 r. – 31 lipca 2026 r.),
  • odroczenie do końca lipca 2026 r. obowiązku ujmowania w JPK_VAT z deklaracją danych z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone,
  • zmianę daty wejścia w życie tego rozporządzenia na 1 lutego 2026 r.

Rozporządzenie jest dostępne w dzienniku ustaw pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/947

Dalsze zmiany legislacyjne

Powyższe zmiany są związane z przesunięciem terminu obowiązywania obligatoryjnego KSeF na 1 lutego 2026 r. Ustawa wprowadzająca tę zmianę została opublikowana 10 czerwca
2024 r. Więcej informacji znajduje się w komunikacie pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/obowiazkowy-ksef-odroczony-do-1-lutego-2026-r .

Wspomniana ustawa jest pierwszym etapem prac legislacyjnych dotyczących systemu KSEF. W drugim projekcie legislacyjnym Ministerstwo Finansów przedstawi propozycje uproszczeń obowiązków związanych z wdrożeniem obligatoryjnego KSeF oraz zaproponuje etapowe wejście w życie obowiązkowego KSeF:

  • 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w 2025 r. przekroczyła 200 mln zł,
  • 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.