Złoty i Platynowy Laur

Konkurs o Złoty i Platynowy Laur organizowany był w latach 1995-2010 przez redakcję miesięcznika „Mała Firma” (kontynuatora „Super Kontaktów Biznesowych”) we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług.

Złoty Laur

Celem Konkursu było wyłonienie najbardziej aktywnych rzemieślników, przedsiębiorców i kupców, wyróżniających się umiejętnościami menedżerskimi, którzy potrafili dostosować się do warunków konkurencji wolnorynkowej, odnoszących sukcesy w działalności zawodowej, a także owocnie działających w swoich środowiskach, w miastach, regionach i cieszących się szacunkiem lokalnej społeczności. Nagradzani byli oni Złotym Laurem.

O prestiżową statuetkę mogli rywalizować rzemieślnicy, kupcy i przedsiębiorcy zarówno zrzeszeni w organizacjach, jak i spoza nich. Kandydatów do nagrody rekomendowały izby rzemieślnicze, cechy, zrzeszenia kupieckie, a także sami przedsiębiorcy.

Platynowy Laur

Z grupy liderów już wyróżnionych Złotym Laurem wyłaniała się elita przedsiębiorców i kupców, którzy szczególnie mocno zaangażowani byli w rozbudowę i modernizację swoich zakładów i placówek handlowych oraz udoskonalających procesy zarządzania i podnoszących jakość produkcji bądź usług do poziomu obowiązującego w krajach Unii Europejskiej. Ci byli wyróżniani Platynowym Laurem.

Nagrodę mogły otrzymać również organizacje rzemieślnicze bądź kupieckie, które wyróżniały się szczególnymi działaniami integrującymi środowisko oraz efektywną promocją podopiecznych firm w kraju i za granicą.

Rzetelność zgłoszonych firm sprawdzała Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.
***
Bardzo cieszę się z efektów tego konkursu. Są one dowodem, że małe i średnie firmy rzemieślnicze oraz kupieckie odgrywają w polskiej gospodarce niemała  rolę i potrafią dobrze sobie radzić z wyzwaniami współczesnego rynku. To bardzo istotne, gdyż rzemiosło i kupiectwo, od wieków wpisane w dzieje polskiego rozwoju cywilizacyjnego, miało zawsze nie tylko wymiar ekonomiczny, ale także ważny wymiar społeczny.
Prezydent Lech Kaczyński w liście do laureatów XII Edycji Konkursu

Można jeszcze zgłaszać firmy do Złotego i Platynowego Lauru. W tym roku odbywa się XIV edycja konkursu, w którym o miano lidera ubiegać się mogą przedsiębiorstwa skupione w organizacjach rzemiosła i przedsiębiorczości, w zgromadzeniach kupieckich, a także firmy niezrzeszone.

 

Konkurs organizuje miesięcznik Mała Firma przy współudziale Związku Rzemiosła Polskiego oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.

Swoich kandydatów rekomendują organizacje, czytelnicy miesięcznika i same firmy. Zgłaszane przedsiębiorstwo musi być nienaganne etycznie, umiejętnie poruszać się po rynku krajowym i poza granicami Polski, inwestować w nowe technologie, zwiększać zatrudnienie, a jej właściciel powinien być profesjonalnym menedżerem.

 

Przypominamy również, że o Platynę starać się mogą wyłącznie posiadacze statuetki złotej.
Zgłoszenia przyjmujemy do końca sierpnia br. Gala wręczenia Laurów odbędzie się w październiku 2010 roku.

 

Ankiety zgłoszeniowe dostepne są na stronie:www.zrp.pl w dziale konkursy

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *