Złoty i Platynowy Laur dla najlepszych!

Złoty i Platynowy Laur w środowisku mikro-, małej i średniej przedsiębiorczości znany jest już od dwunastu lat. W tym roku organizację konkursu przejął miesięcznik „Mała Firma”, a współorganizatorami są – tak, jak w latach ubiegłych – Związek Rzemiosła Polskiego oraz Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług.

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych polskich firm, potrafiących połączyć wspaniałe wielowiekowe tradycje z nowoczesnością. Firm, które umiejętnie poruszają się po rynku krajowym i zagranicznym, inwestując w nowe technologie i tworząc kolejne miejsca pracy.

O prestiżową nagrodę rywalizują rzemieślnicy, kupcy i przedsiębiorcy zarówno zrzeszeni w organizacjach, jak i spoza nich. Kandydatów do nagrody rekomendują izby rzemieślnicze, cechy, zrzeszenia kupieckie, czytelnicy naszego miesięcznika, a także sami przedsiębiorcy.

Złotą statuetkę mogą zdobyć wszyscy, natomiast platynowa trafia wyłącznie do posiadaczy Złotego Lauru. Tradycyjnie dwie platynowe statuetki trafią także do organizacji, które wyróżniły się szczególnymi działaniami integrującymi środowisko oraz efektywną promocją podopiecznych firm w kraju i za granicą.

Rzetelność zgłoszonych firm sprawdza Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika, która następnie wyłania zwycięzców.

Podczas uroczystej gali laureaci otrzymują statuetki i dyplomy oraz list gratulacyjny od Prezydenta RP.

Kandydatów do konkursu o Złoty i Platynowy Laur można zgłaszać do 30 kwietnia 2008 r.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać faksem: 022 504 42 20 lub pocztą tradycyjną, na adres redakcji:
„Mała Firma”, ul. Miodowa 14,
00-952 Warszawa
z dopiskiem LAURY 2008.

Formularz mogą Państwo znaleźć także na stronie internetowej Związku Rzemiosła Polskiego www.zrp.pl w dziale konkursy. Można go wypełnić bezpośrednio w internecie.