Zestawienie postulatów i uwag zgłoszonych przez Związek Rzemiosła Polskiego