Zdzisław Siwiński w TVP Info na temat wakacji od składek ZUS

19  marca 2024 rząd przyjął projekt zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie wakacji od składek ZUS dla przedsiębiorców. W sprawie projektu w imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego na antenie TVP Info wypowiedział się Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Zdzisław Siwiński, który pozytywnie odniósł się do działań rządu zmierzających do częściowego ulżenia najmniejszym firmom w sprawie wakacji składkowej, dodając że mali przedsiębiorcy czekają jeszcze na zmniejszenie wprowadzonej Nowym Ładem i nie podlegającej odliczeniu od dochodu 9% składki zdrowotnej. Wiceprezes ZRP poruszył jeszcze sprawę konieczności zmian w amortyzacji środków trwałych . Stwierdził, że koniecznym jest stymulowanie przez rząd wzrostu inwestycji bez, których nie ma rozwoju. Jego zdaniem nie trzeba zastanawiać jak podzielić mały tort, lecz trzeba zastanawiać się co zrobić żeby tort był duży. Wyraził opinię, iż tak wysoka kwota wolna od podatku wymagałaby jednoczesnej rezygnacji z szeroko stosowanych obecnie świadczeń socjalnych. W innym przypadku takiego obciążenia nie wytrzyma budżet państwa, mając na względzie konieczność czynienia bardzo poważnych wydatków na zbrojenia i na służbę zdrowia.    W dyskusji wzięli także udział przedstawiciele BCC Związku Pracodawców i Pracodawców RP .          

Podstawowe założenia projektu w sprawie wakacji od składki ZUS

Mikroprzedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG będą mogli skorzystać w dowolnym jednym miesiącu w roku ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z projektem z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego, a wsparcie ma być udzielane w trybie pomocy de minimis.

Z wakacji od składek na ubezpieczenia społeczne będą mogli skorzystać jedynie sami przedsiębiorcy, z wyłączeniem osób przez niech ubezpieczanych, to jest współpracujących i pracowników). 

Projekt nie zwalnia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dla zapobieżenia przechodzenia na samozatrudnienie, z wakacji składkowych nie będą mogły korzystać osoby wykonujący działalność gospodarczą na rzecz byłych pracodawców. W przypadku uchwalenia ustawy w proponowanym kształcie pierwsi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z 1-miesięcznych wakacji od ZUS począwszy od listopada bieżącego roku. Skorzystanie z wakacji będzie dobrowolne.