Zbiór interpretacji przepisów tzw. specustawy funduszowej w zakresie funduszy europejskich

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVD-19 w 2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dostrzegło potrzebę wypracowania optymalnego modelu stosowania przewidzianych w tej ustawie rozwiązań, uwzględniającego uwarunkowania w jakich w obliczu pandemii znalazły się wszystkie zainteresowane podmioty. Powstał zbiór wyjaśnień dotyczących najważniejszych przepisów powyższej ustawy, opracowany w MFiPR w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego, który jest źródłem wiedzy o przepisach dedykowanych funduszom europejskim na czas pandemii.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Zbiór wyjaśnień wybranych przepisów.
List przewodni Minister Funduszy i Polityki Regionalnej