Zapytanie ofertowe – organizacja szkolenia w ramach projektu „Branże w dialogu”

W związku z realizacją projektu „Branże w dialogu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Organizacja szkolenia w ramach projektu „Branże w dialogu” dla 50 osób w okresie 21.06.2012-23.06.2012”.

Oferty należy składać w terminie do 1 marca 2012r. do godziny 8.00.

Osoba upoważniona do kontaktu: Sławomir Biedermann, biuro@branzewdialogu.pl, tel.22 50 44 235.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.