Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi cateringowej spotkania w Tarnowie

W imieniu Związku Rzemiosła Polskiego przedstawiam zapytanie ofertowe dotyczące kosztów wyżywienia jak następuje:
W dniu 23 marca 2015 r. w  siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami rzemiosła w ramach projektu „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”, współfinansowanego z udziałem instrumentu Unii Europejskiej LIFE+  i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (projekt „3xśrodowisko”).
W związku z tym prosimy o przedstawienie oferty cenowej na obsługę cateringową i serwis kawowy dla 20 osób
Uwagi:
1. Oferty przyjmujemy do poniedziałku 16 marca 2015 roku do godz. 13.00 na adres e-mail romaniuk@zrp.pl
z kopią na adres e-mail Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie rzemioslo@izbarzemieslnicza.tarnow.pl
2. Prosimy o podanie proponowanego menu.
3. Oferent powinien mieć siedzibę i prowadzić działalność gospodarczą w granicach administracyjnych miasta Tarnowa.
4. Ewentualne pytania związane z zapytaniem ofertowym prosimy zgłaszać w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości  tel. (14) 621-31-48