Zapytanie ofertowe

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert na sprzedaż sprzętu sportowego przeznaczonego na nagrody dla laureatów konkursu plakatowego „Uczniowie rzemiosła dla środowiska” w realizacji projektu LIFE/3 x Środowisko (Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska), realizowanego w ramach Programu Life+, projekt LIFE12 INF/PL/000009. Celem projektu jest wprowadzanie zmian proekologicznych w sektorze MSP.

Przedmiotem zamówienia jest oferta na sprzęt sportowy, który będzie wręczany jako nagrody dla laureatów konkursu „Uczniowie rzemiosła dla środowiska” zorganizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego w dniu finału konkursu 16 czerwca 2015 roku.
Termin składania ofert: 2 czerwca 2015 r. do godz. 11.00
Prosimy o przesyłanie ofert elektronicznie na adres: romaniuk@zrp.pl z kopią na stępnikowski@zrp.pl       

Pełna treść zapytania w załączniku