Zapytanie ofertowe

W imieniu Związku Rzemiosła Polskiego przedstawiam zapytanie ofertowe dotyczące kosztów wyżywienia oraz wynajmu sali jak następuje.

W dniu 5 lutego 2015 r. w Nowym Sączu zamierzamy zorganizować spotkanie informacyjne z przedstawicielami rzemiosła w ramach projektu „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”, współfinansowanego z udziałem instrumentu Unii Europejskiej LIFE+  i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (projekt „3xśrodowisko”).

W związku z tym prosimy o przedstawienie oferty cenowej na obsługę kateringową oraz wynajem sali umożliwiającej odbycie obrad.

Prosimy o podanie ofert na:
1. Lunch i serwis kawowy dla 20 osób według Państwa propozycji
2. Wynajem sali dla potrzeb odbycia obrad mieszczącej co najmniej 40 osób.
Uwagi: odnośnie punktu 1/ prosimy o podanie szczegółowego menu, a odnośnie punktu 2/ prosimy o podanie dostępności czasowej sali, wyszczególniając godziny (od do) oraz ilość osób, które sala może pomieścić.

Oferty przyjmujemy do dnia 19 stycznia 2015 roku /poniedziałek/ do godz. 13.00
W sprawie ewentualnych pytań związanych z zapytaniem ofertowym prosimy kontaktować się z: Panem Czesławem Krupa, dyrektorem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sczu, tel. +18 443-66-69