Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu

 Uniwersytet Warszawski zwrócił się do Związku Rzemiosła Polskiego z prośba o wsparcie w przeprowadzeniu ogólnopolskiego badania pod nazwą „Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych”

Celem badania jest odpowiedź na pytanie o zaangażowanie samorządów lokalnych w działania na rzecz aktywizacji środowiska gospodarczego w gminach. Zapraszamy Państwa do wzięcie udziału w tym badaniu, co zajmie około 15 min. Dokładne informacje o badaniu, oraz adres strony internetowej, na której można wypełnić ankietę znajdą Państwo w załączniku.