Zaproszenie do udziału w projekcie

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają do udziału w projekcie „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki z Krajowej Sieci Innowacji (KSI)”.

 

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 80 bezpłatnych audytów i 8 bezpłatnych transferów technologii, które pozwolą ocenić Państwa firmę pod kątem potencjału technologicznego oraz wskazać propozycje zastosowania innowacyjnych rozwiązań.

 

Bezpłatna usługa audytu technologicznego polega na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub usług.

 

Wykwalifikowani konsultanci wykonają dla Państwa całościową diagnozę firmy, analizę branży, analizę kluczowych czynników sukcesu, czego wynikiem będzie rekomendacja dotycząca rozwoju technologicznego firmy.

 

Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie: LINK