Zapraszamy na spotkanie w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego w partnerstwie z organizacjami pracodawców i związków zawodowych rozpoczął realizację projektu „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”. Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału 6 reprezentatywnych partnerów społeczno-gospodarczych w wypracowaniu założeń systemu zarządzania funduszami w okresie 2014-2020 względem okresu 2007-2013.

Spotkanie wstępne z udziałem ekspertów merytorycznych organizacji pracodawców i pracobiorców zajmujących się tematyką funduszy unijnych odbędzie się 15 stycznia w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu 1 lub 2 przedstawicieli z Izby  na załączonym formularzu do 13 stycznia.

Informacja o projekcie: LINK
Formularz zgłoszeniowy: LINK
Program spotkania:
LINK