Zapraszamy do udziału w szkoleniach – Etyka a biznes

Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” oraz Business Consulting Polska rozpoczął realizację projektu europejskiego pt. „Etyka a biznes – społeczne aspekty podnoszenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz pracowników”. Projekt realizowany będzie w pięciu miastach tj. w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu oraz Krakowie.

Celem projektu jest podniesienie świadomości pracodawców o korzyściach z wdrażania modelu CSR i flexicurity, przygotowanie pracowników do odpowiedniego dialogu z pracodawcami z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, prawnych oraz ekonomicznych, promowanie zasad etyki biznesu oraz elastycznych form zatrudnienia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę redukowania stresu pracowników.

Realizacja projektu przyczyni się do podjęcia przez przedsiębiorców działań mających na celu włączenie kwestii społecznych do codziennej działalności firmy.

Więcej informacji:

Izabela Opęchowska
tel. 022 50 44 317

Biuro Projektu
ul. Wiejska 7 lokal 18
Warszawa
tel. 022 628 60 52