Zamówienia publiczne – dziś i jutro

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium eksperckim podsumowującym wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu systemowego pt. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”.

Podczas spotkania m.in. przedstawione zostaną:
•    wyniki najnowszych badań nt. rynku zamówień publicznych w Polsce,
•    zmiany,  jakie zaszły na rynku zamówień publicznych na przestrzeni lat 2011-2013,
•    opinie nt. rynku zamówień publicznych z perspektywy jego uczestników  –  zamawiających
i wykonawców. 

Seminarium będzie okazją do przeprowadzenia publicznej dyskusji pomiędzy uczestnikami rynku zamówień publicznych, przedstawicielami instytucji naukowych i edukacyjnych oraz reprezentantami środowisk opiniotwórczych na temat szans i możliwości wdrażania rozwiązań zwiększających dostęp MSP do rynku zamówień publicznych, a także sprzyjających rozwojowi zamówień elektronicznych i innowacyjnych.
Seminarium składa się z dwóch części: ogólnej oraz warsztatu i odbędzie się 22 listopada w Warszawie. Udział w seminarium jest bezpłatny.
Więcej: LINK