Zakończył się szczyt europejskiego rzemiosła i MŚP w Warszawie

W przeddzień objęcia przez Polskę przewodnictwa w ramach Rady Unii Europejskiej, 19 i 20 maja 2011 roku Związek Rzemiosła Polskiego gościł przedstawicieli Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw – reprezentanta środowiska rzemieślników i MŚP na szczeblu UE.

Europejska Unia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises – UEAPME) jest organizacją pracodawców, skupiającą 80 organizacji międzysektorowych i branżowych, działających na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w całej Europie. UEAPME reprezentuje tym samym 12 milionów przedsiębiorstw, zatrudniających około 55 milionów pracowników. Jest głosem rzemieślników oraz małych i średnich przedsiębiorców na szczeblu Unii Europejskiej, także w ramach Europejskiego Dialogu Społecznego. Związek Rzemiosła Polskiego działa w UEAPME od 1991 roku.

Zwyczajowo już, posiedzenia głównych organów UEAPME, Zarządu i Rady Administracyjnej odbywają się w państwie, które w danym półroczu ma objąć przewodnictwo w ramach Rady Unii Europejskiej. Dlatego szczyt UEAPME odbył się teraz w naszym kraju. Okazja była tym bardziej szczególna, iż w roku 2011 UEAPME obchodzi 30-lecie swojej działalności.

Spotkanie rozpoczęło się 19 maja posiedzeniem Zarządu UEAPME. Następnego dnia, w ramach posiedzenia Rady Administracyjnej UEAPME, wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak przedstawił planowane priorytety polskiej prezydencji i ich wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Unii Europejskiej. Wicepremier Pawlak zwrócił uwagę, że UE powinna w swoich regulacjach zabezpieczać pozycję MŚP, tak aby były one równoprawnym uczestnikiem rynku.

W dalszej części spotkania zaprezentowano raport dotyczący finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, stworzony przy współpracy UEAPME, Unicredit oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
– Pozyskanie finansowania dla wielu małych i średnich firm pozostaje wyzwaniem – mówił Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego i wiceprezydent UEAPME, odnosząc się do raportu – Mam jednak nadzieję, że się to wkrótce zmieni, także dzięki współpracy z instytucjami finansowymi, a małe firmy otrzymają odpowiednie wsparcie, co pomoże gospodarce rozwijać się szybciej.