Zainwestuj w siebie

Projekt „Rzemieślniku zainwestuj w siebie-wiedza i doświadczenie kluczem do sukcesu” z programu Leonardo da Vinci został zrealizowany w ramach partnerstwa Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim (lider projektu), Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku (partner projektu) i Kreihndwerkerschaft w Recklinghausen ( Cech z Niemiec partner projektu).

W czasie trwania projektu 15 polskich rzemieślników z obydwu cechów przebywało na szkoleniu w Niemczech. Grupę wyjazdową stanowili pracodawcy szkolący pracowników młodocianych oraz pracownicy firm rzemieślniczych. Beneficjenci mieli możliwość zapoznania się z niemieckim systemem kształcenia młodzieży, który uważany jest za jeden z najlepszych w Unii Europejskiej.

Podstawowym celem projektu była wymiana doświadczeń w dziedzinie kształcenia zawodowego uczniów w Polsce i w Niemczech.. Prowadzono analizy porównawcze technologii robót malarsko-tapeciarskich i murarsko-tynkarskich w obu krajach, metod pracy rzemieślników szkolących młodocianych pracowników. Uczestnicy wymiany zapoznali się też z niemieckim modelowym systemem kształcenia czeladniczego. Wizyta w niemieckich zakładach rzemieślniczych i w centrum szkoleniowym w Recklinghausen wykazała, że system kształcenia zawodowego w Niemczech zdecydowanie różni się od realizowanego w Polsce. W systemie sąsiadów dominuje nauka praktyczna, inna jest także jakość szkolenia.

Dzięki wymianie udało się nawiązać bardzo cenne kontakty. Które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi warsztatami czy wymiana informacji na temat najnowszych technologii stosowanych w branży budowlanej.

 

Pełna relacja w załączniku.