XV Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Już po raz 15. w dniu 10 listopada 2009 roku w Warszawie odbędzie się Ogólnopolskie Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Temat tegorocznej konferencji brzmi „Źródła finansowania MŚP w kryzysie – przyspieszenie realizacji programów unijnych”. Organizatorem Konferencji jest Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu). Natomiast współorganizatorami: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Forum objął Waldemar Pawlak – Wicepremier Minister Gospodarki oraz Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego.

 

Tegoroczne Forum poświęcone będzie m.in.: tematyce wdrażania Rządowego Programu Antykryzysowego, instrumentom i źródłom finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dobrym praktykom w zakresie aplikowania i wykorzystywania środków unijnych przez MŚP. Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem szerszej  informacji nt. założeń Pakietu Antykryzysowego, funduszy strukturalnych, czy też najlepszych praktyk w zakresie wykorzystywania funduszy unijnych będą mogli wziąć udział w warsztatach zorganizowanych w ramach Forum i poświęconych następującym blokom tematycznym:

 

– Rozwój przedsiębiorczości – możliwości współfinansowania inwestycji tradycyjnych i innowacyjnych.

– Wspieranie gospodarki elektronicznej – możliwości współfinansowania rozwoju e- usług oraz elektronicznego biznesu typu B2B.

– Rozwój kwalifikacji i umiejętności zawodowych- możliwości współfinansowania projektów szkoleniowych i doradczych.

 

W ramach Forum organizowany jest też także konkurs Lider Przedsiębiorczości Roku 2009. Wyróżnienie to funkcjonuje od 1994 roku i promuje najbardziej aktywne i dynamicznie rozwijające się firmy handlowe, produkcyjne, rzemieślnicze i inne usługowe. O tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku mogą ubiegać się firmy należące do sektora MSP.

 

Więcej informacji na stronie: LINK