XIV Ogólnopolskie Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do wzięcia udziału w XIV Ogólnopolskim Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw: „Innowacyjność, e-biznes, promocja eksportu – szansą rozwoju firmy poprzez dotacje 2007-2013, które odbędzie się 11 grudnia 2008 r. w Warszawie, w Pałacu Chodkiewiczów, przy ul. Miodowej 14.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Regionalna Instytucja Finansująca dla Mazowsza), natomiast współorganizatorami: Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.. Patronat honorowy nad Forum objęła Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego. Patronat nad konferencją sprawuje także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Tegoroczne Forum dotyczyć będzie dotacji unijnych dla sektora msp przewidzianych na lata 2007-2013. Przygotowaliśmy jedną sesję główną oraz trzy równoległe sesje tematyczno-warsztatowe. Tematyka sesji głównej obejmie: uwarunkowania rozwoju sektora msp w Polsce, efektywne wykorzystywanie funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013, finansowanie działalności gospodarczej.

Szczegóły w załączniku