XIV edycja Nagrody Literackiej im. Wł. St. Reymonta

Rozstrzygnięta została XIV edycja Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta. Sponsorem i organizatorem Nagrody jest Związek Rzemiosła Polskiego. Podobnie jak w poprzednich edycjach, kandydatów do Nagrody zgłaszali członkowie Jury – pisarze, dotychczasowi laureaci Nagrody, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Związek Literatów Polskich i Związek Rzemiosła Polskiego.

Nagroda Literacka im. Władysława St. Reymonta została ustanowiona w 1994 roku dla upamiętnienia postaci Wł. St. Reymonta: Rzemieślnika – Pisarza – Noblisty. Nagroda im. Reymonta zyskała trwałe miejsce w katalogu liczących się nagród literackich w Polsce i cieszy się zasłużonym uznaniem w środowisku twórców. Jest przyznawana w dwóch kategoriach: „Za twórczość całego życia” i „Książkę roku”.

Obradujące w dniu 3 stycznia 2008 roku Jury Nagrody Literackiej im. Wł. St. Reymonta pod przewodnictwem prezesa ZRP Jerzego Bartnika przyznało następujące Nagrody:

– W kategorii za „Książkę roku 2006” wyróżniono tom wierszy Bogdana Loebla pt. „Kwiat odwrócony Kwiaty rzeźne” (Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2006) – W kategorii „Za twórczość całego życia” Nagrodę otrzymali: Ryszard Przybylski i Marek Wawrzkiewicz

Laureaci Nagrody otrzymują gratyfikacje pieniężne i plakiety upamiętniające zwycięstwo w Konkursie.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 13.02.2008r. o godz. 1300 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.

Szczegółowe informacje w załączniku.