XIII Forum Gospodarcze w Tarnowie

„Elastyczny rynek pracy receptą na kryzys i wzrastające bezrobocie” to temat przewodni XIII Forum Gospodarczego w Tarnowie. Podczas konferencji odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika.

Wykład inaugurujący konferencję „Elastyczność rynku pracy – wybór czy konieczność” przedstawi Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. W czasie panelu uczestnicy omawiać będą postulaty przedsiębiorców i rozwiązania systemowe dotyczące ochrony miejsc pracy podczas spowolnienia gospodarczego.

Elastyczne zatrudnienie należy łączyć z właściwym podejściem do edukacji zawodowej, by rozwiązać problemy rynku pracy. Jest to przede wszystkim recepta na ograniczenie bezrobocia wśród ludzi młodych, ale również na zmniejszenie problemu osób wykluczonych z rynku pracy ze względu na brak kwalifikacji.

– Dualny system kształcenia i szkolenia zawodowego to formuła pozwalająca na wczesną integrację młodzieży z rynkiem pracy – przyznał w wywiadzie dla Gazety Tarnowskiej Jerzy Bartnik. Gimnazjaliści zaczynają sobie zdawać sprawę, że wczesna nauka zawodu może okazać się bardziej opłacalna niż studia, bowiem szybko wprowadza absolwenta na rynek pracy i co bardzo ważne, w żaden sposób nie ogranicza planowania kariery zawodowej i kontynuowania nauki w szkole wyższej – zaznacza Prezes ZRP.