XI Międzynarodowe Bałtyckie Targi Jubilerskie AMBER TRIP 2014

Jest to największa impreza poświęcona przemysłowi jubilerskiemu i sztuce jubilerskiej w regionie bałtyckim. Organizatorom zależy na konsolidacji przedsiębiorców branży jubilerskiej z regionu bałtyckiego. Wydarzenie ma za cel zbudowanie pomostu między Wschodem a Zachodem Europy.

swój udział w najbliższej edycji targów potwierdzili już przedsiębiorcy z Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Rosji, Białorusi, Kaliningradu, Turcji, Ukrainy, Włoch, Grecji, Japonii, Chin i Indii.

Uczestnictwo w imprezie –to kolejna szansa na zwiększenie bazy klientów  i promocję marki.
Wystawa odbędzie 12-15 marca 2014 roku, w hotelu Radisson Blu Conference Center, Konstitucijos av. 20 w Wilnie.