Wyzwania dla polskiej gospodarki w 2014 roku – Debata online

Następuje ożywienie w polskiej gospodarce. Jego skala jednak jest wciąż obarczona niepewnością. W wielu prognozach makroekonomicznych przewiduje się, że w tym roku wzrost gospodarczy może wynieść 3 proc. PKB.

Podobnie wynika z analiz prowadzonych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej (UEK).

Z najnowszych analiz przygotowanych w ramach projektu ISR wynika, iż liczba upadłości do początku 2015 roku będzie się powoli zmniejszać, zaś analiza mikroekonomiczna (dla poszczególnych działów gospodarki) wskazuje na zróżnicowanie stopnia zagrożenia w różnych branżach.

Jakie wyzwania stoją przed polską gospodarką w rozpoczynającym się 2014 roku? To kluczowe pytanie stanie się głównym tematem debaty, podczas której zaproszeni eksperci zastanowią się nad kondycją polskich przedsiębiorstw w  najbliższych kwartałach. Jak wygląda branżowa mapa zagrożenia upadłością?  Które branże są w największym stopniu zagrożone upadłością?O jakich branżach możemy mówić, że problemy związane ze spowolnieniem mają za sobą, a jakie się z nimi borykają?

Debata online odbędzie się w piątek, 17 stycznia w godz. 9.30-11.00.
Więcej: LINK