Wystąpienie ZRP do Komisji „Przyjazne Państwo”

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał na ręce Przewodniczącego Sejmowej Komisji „Przyjazne Państwo” uwagi do projektu nowelizacji ustawy o VAT, w którym proponuje się podwyższenie kwoty granicznej składników majątkowych niepodlegających wieloletnim korektom podatku odliczonego przy ich zakupie – w przypadku osiągania przychodów ze sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej od VAT.

Zdaniem ZRP rozwiązanie zaproponowane w projekcie noweli przyniesienie wielu podatnikom, dokonującym zakupu środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych o mniejszej wartości – do 180 tys. zł) – znaczne uproszczenie uciążliwych, wieloletnich korekt odliczeń podatku naliczonego przy ich zakupie w sytuacji, kiedy składniki te służą zarówno sprzedaży zwolnionej jak i opodatkowanej. Dlatego Związek w całej rozciągłości popiera jego wprowadzenie.

Równocześnie ZRP uprzejmie prosi o rozważenie pewnych zmian w uzasadnieniu do projektu ustawy.