Wyniki konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

Pomysł konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” zrodził się już blisko ćwierć wieku temu. Kiedy Państwowa Inspekcja Pracy startowała z pierwszą edycją, główną ideą instytucji było zachęcenie polskich przedsiębiorców do rywalizacji w ramach standardów warunków pracy, gdzie stawką jest zdrowie, a często także życie pracowników. Główny Inspektor Pracy podjął decyzję, że inspekcja będzie nie tylko uczyć, ale także nagradzać i promować tych, którzy tworzą bezpieczne i ergonomiczne miejsca pracy. Dzisiaj konkurs jest nie tylko szansą zdobycia nagrody, ale przede wszystkim stanowi motywację dla dalszego rozwoju każdej firmy także w kierunku stałego monitorowania i poprawy warunków pracy.

Na wniosek Kapituły XXV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, przyznano 9 nagród dla najlepszych pracodawców z całego kraju w trzech kategoriach zatrudnienia. W 2018 roku zwycięzcami zostali:

w kategorii zakładów pracy zatrudniających do 50 pracowników:
SCHRANER POLSKA SP. Z O.O.
GOSPODARSTWO ROLNE JOLANTA MAGDALENA TOMCZYK
AGROPLAST MARCIN ŁOPĄG

w kategorii zakładów pracy zatrudniających od 51 do 250 pracowników:
RECARO AIRCRAFT SEATING POLSKA SP. Z O.O.
DYCKERHOFF  POLSKA SP. Z O.O. CEMENTOWNIA NOWINY
SARPI DĄBROWA GÓRNICZA SP. Z O.O.

w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników:
SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O.
MAN TRUCKS SP. Z O.O.
CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS POLSKA SP. Z O.O.