Wymiana z Turcją

W dniach od 26.09. do 3.10. 2010 roku dziesięciu podkarpackich rzemieślników w zawodach: monter instalacji sanitarnych i ogrzewania, monter instalacji gazowych, elektryk, fryzjer, stolarz i ślusarz wyjedzie na tygodniową wymianę do Turcji w ramach projektu VETPRO Programu Leonardo da Vinci.

 

Wyjazd jest możliwy dzięki partnerskiej współpracy Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie z turecką Izbą Kupców i Rzemieślników w Eskisehir, nadzorującej kształcenie zawodowe.

 

Izba w Eskisehir współpracuje z Anatolijską Wyższą Szkołą Techniczno-Zawodową i Przemysłową im. Atatürka, uchodzącą za największą szkołą edukacji zawodowej w Eskisehir. W mieście i prowincji  Eskisehir działa 20 tys. kupców i rzemieślników oraz 10 tys. mistrzów i uczniów rzemiosła, pracujących dla tych kupców i rzemieślników.

 

W ramach wymiany polscy rzemieślnicy poznają turecki system kształcenia zawodowego z elementami praktyki przy konkretnym stanowisku pracy. Zetkną się z nowymi metodologiami stosowanymi podczas szkolenia praktycznego oraz zakresem innowacji w procesie kształcenia zawodowego w branżach: fryzjerskiej, drzewnej, budowlanej, elektrycznej i metalowej. Przekonają się czy sposób przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w Turcji odbiega od sytemu polskiego.