Wyjaśnienia na temat pomocy de minimis rozesłane do izb

Zespół oświaty zawodowej i problematyki społecznej ZRP rozesłał do izb materiał do wykorzystania w ramach sporządzania: „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”

Wcześniej przekazano materiały informacyjne dot. pomocy de minimis, w kontekście ubiegania się przez pracodawców rzemieślników o dofinansowanie kosztów wyszkolonego młodocianego pracownika (dot. szkolenia, jakie odbyło się w dniu 19 października 2012 roku w siedzibie ZRP).

Jedna z istotnych kwestii, która nie znalazła jednoznacznej interpretacji na wspomnianym szkoleniu to czy w część „D” formularza należy uwzględniać pomoc publiczną, odebraną  przez pracodawcę z tytułu refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.
W tej sprawie ZRP wystąpił z oficjalnym zapytaniem do UOKiK i oczekuje odpowiedzi.

Na podstawie konsultacji z ekspertem Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w czasie zorganizowanego w dniu 22 listopada 2012 roku przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku szkolenia z udziałem przedstawicielek ZRP, przygotowano dodatkowe informacje i komentarze.

Informacje te zostały wpisane do formularza i powstał poglądowy materiał roboczy, dotyczący wzoru wypełniania załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 311) „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis „

Przekazując powyższy materiał należy podkreślić, że jest on przeznaczony do dyspozycji i użytku zrzeszonych organizacji rzemiosła i ma na celu pomoc rzemieślnikom, stąd prośba do organizacji rzemiosła o jego rozpowszechnienie.