Wydatki na inwestycje a zwolnienie z PIT lub CIT

1 czerwca 2018 r. prezydent podpisał ustawę o nowych inwestycjach, która wprowadza pomoc publiczną dla przedsiębiorców ponoszących wydatki na nowe inwestycje. Pomoc będzie miała formę zwolnienia od podatku PIT lub CIT na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Ma to wpłynąć na wzrost inwestycji prywatnych w kraju oraz rozwój nowych rozwiązań technologicznych.

Ulga na nowe inwestycje obejmuje przedsiębiorców z terenu całej Polski i ma docelowo zastąpić dotychczasowe 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych. Do roku 2026 oba systemy będą działać równolegle. Inwestycje dotychczas korzystające z preferencyjnych warunków SSE nadal będą mogły liczyć na taką pomoc, nowe inwestycje będzie już obowiązywała regulacja z nowej ustawy.

W zależności od rodzaju inwestycji przedsiębiorca będzie mógł otrzymać wsparcie na 10, 12 lub 15 lat (jeżeli inwestycja ma być zlokalizowana na terenie jednej z SSE, wsparcie od razu jest przyznawane na 15 lat). Jeżeli będzie on miał więcej niż jedną decyzję o wsparciu, to rozliczenie pomocy publicznej będzie zgodne z kolejnością wydania decyzji przez ministra gospodarki. Wysokość przyznanej pomocy publicznej będzie zależna od kryteriów:

  • jakościowych – lokalizacja inwestycji, branża w jakiej działa firma
  • ilościowych – wysokość ponoszonych kosztów kwalifikowanych inwestycji (jeżeli region będzie miał wysoki wskaźnik bezrobocia, przedsiębiorca będzie mógł liczyć na wyższą pomoc publiczną)

Ulga na nowe inwestycje nie obejmuje każdej działalności.  Decyzja o wsparciu nie jest wydawana na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie m.in. wytwarzania wyrobów tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych oraz wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych. Pełną listę przedsiębiorców, którzy nie mogą liczyć na ulgę na realizację nowych inwestycji można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Źródło: Rzeczpospolita

Zdjęcie: Pixabay