Wybory do Parlamentu Europejskiego: SMEunited apeluje o lepszą przestrzeń regulacyjną dla przedsiębiorców

Przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego Prezydent SMEunited (Rzemiosło oraz MŚP w Europie) podkreślił, że europejska gospodarka jest napędzana głównie przez MŚP, ponieważ stanowią one 99,8% firm tmikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, europejska gospodarka jest napędzana głównie przez MŚP a prawodawstwo musi odzwierciedlać tę rzeczywistość.

SMEunited domaga się lepszego uwzględnienia specyfiki MŚP w ramach regulacyjnych, takich jak praca z małym zespołem od 4 do 5 pracowników, równoważenie czasu i zasobów między prowadzeniem działalności gospodarczej a spełnianiem wymogów regulacyjnych i administracyjnych.  W związku z tym ustawodawcy powinni zrealizować zapowiedziane zmniejszenie wymogów sprawozdawczych o 25%. Obowiązki sprawozdawcze i obciążenia administracyjne powinny być ograniczone do minimum, aby MŚP mogły skoncentrować się na prowadzeniu działalności. MŚP domagają się przepisów, które są proste i zapewniają pewność prawną oraz przewidywalność. Tylko w ten sposób mogą one obliczać ryzyko i dokonywać inwestycji.

Zdaniem Prezydenta SMEunited „Obecna kadencja przyniosła znaczny wzrost liczby nowych przepisów i obciążeń regulacyjnych, w szczególności w odniesieniu do transformacji cyfrowej i ekologicznej. Teraz należy skupić się na wdrożeniu istniejących przepisów i zapewnieniu wystarczającego wsparcia dla MŚP w celu dostosowania ich modeli biznesowych i procesów do nowych standardów”.

Zasada „najpierw myśl na małą skalę” musi znajdować się w centrum procesu legislacyjnego, o co apelowała Rada Europejska. W związku z tym test MŚP powinien być przeprowadzany dla każdej propozycji i opcji politycznej opartej na zasadzie „najpierw myśl na małą skalę”. Oznacza to opracowanie polityki i prawodawstwa w oparciu o możliwości 22,7 mln mikroprzedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 pracowników. Prawodawstwo powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby MŚP mogły go przestrzegać, a następnie, w razie potrzeby, można by dodać dodatkowe wymagania do podstawy przyjaznej dla MŚP, zamiast korzystać ze zwolnień dla większości firm z uciążliwych przepisów, jak to ma miejsce obecnie.